Bphone 3 và Bphone 3 Pro ra mắt với “màn hình tràn đáy”, giá từ 7 triệu đồng

Website này sử dụng cookie để giúp tăng trải nghiệm người dùng. Chấp nhận Tìm hiểu