SmartTV / TV Thông minh

Bàn luân - Hướng dẫn về các thế hệ SmartTV của Samsung

 1. Samsung SmartTV - Series 6

  Mã thiết bị: UA55H6400AK
  Chủ đề:
  13
  Bài viết:
  21
  Mới nhất: Đây có phải tính năng mới không ạ? tony2007, 19/6/18 lúc 19:40
  RSS
 2. Samsung SmartTV - HU7200 Seri 7

  Mã thiết bị: UA55HU7200K
  Chủ đề:
  1
  Bài viết:
  3
  RSS
 3. Samsung SmartTV - HU8700 Seri 7

  Mã thiết bị: UA65HU8700K
  Chủ đề:
  0
  Bài viết:
  0
  (Chưa có bài viết nào)
  RSS
 4. Samsung SmartTV - HU9000 Seri 9

  Mã thiết bị: UA65HU8700K
  Chủ đề:
  3
  Bài viết:
  3
  RSS
 5. Samsung SmartTV - HU8500 Seri 8

  Mã thiết bị: UA55HU8500K
  Chủ đề:
  2
  Bài viết:
  4
  RSS
 6. Samsung SmartTV - HU7000 Seri 7

  Mã thiết bị: UA46H7000AK
  Chủ đề:
  4
  Bài viết:
  14
  RSS
 7. Kho giải trí (Film, Music, Show)

  Chủ đề:
  4
  Bài viết:
  4
  RSS