Giaminh's Recent Activity

  1. Giaminh đã thích bài viết của Đỗ Văn Chức trong chủ đề [ROM] SuperStable VP5.0 (19/07/2019) GalaxyNote8 and S8/S8+ (F/FD/N).

    SuperStable VP5.0 Support Galaxy Note8 and S8/S8+ Base: PPR1.180610.011.N950FXXU6DSF6 Security patch: 01-06-2019 *** Stock No-Mod Add...

    10/7/19 lúc 12:16