MThành's Recent Activity

  1. MThành đã trả lời vào chủ đề Giúp cứu s7e độ 2sim bị treo khi khôi phục cài đặt gốc..

    Máy treo thì phải chạy lại rom thôi bác

    20/7/19 lúc 08:46