1. Giúp mình với

  1/3/17 367 View
  ...
  Máy tab a6 p585 root dc không mọi người
  Root dc hướng dẫn mình với
  Kritss

  Kritss
  Hệ máy:
  Galaxy tab a6