1. HƯỚNG DẪN [OFFICIAL] ROM FULL ANDROID 7.0 NOUTGAT GALAXY NOTE7 FE

  7/7/17 977 View
  ...
  [Official] Rom full Android 7.0 Noutgat Galaxy Note7 FE
  Firmware info Note7 FE SM-N935L :

  • Model name: Note7 FE
  • Model: SM-N935L
  • Country: Korean
  • Version Android: 7.0 (Official)
  • Region code: LUC
  • PDA: N935LKLU3AQFE
  • CSC: N935LLUC3AQFE
  Download Note7 FE SM-N935L :

  Firmware info Note7 FE SM-N935S :
  • Model name: Note7 FE
  • Model: SM-N935S
  • Country: Korean
  • Version Android: 7.0 (Official)
  • Region code: SKC
  • PDA: N935SKSU3AQFE
  • CSC: N935SKSU3AQFC
  Download Note7 FE SM-N935S :

  Firmware info Note7 FE SM-N935K :
  • Model name: Note7 FE
  • Model: SM-N935K
  • Country: Korean
  • Version Android: 7.0 (Official)
  • Region code: KTC
  • PDA: N935KKKU3AQFE
  • CSC: N935KKKU3AQFC
  Download Note7 FE SM-N935K :

  Đạt Nguyễn

  Đạt Nguyễn

 2. sumboy

  sumboy Thành viên mới

  ủa up cho con con note 7 boom được ko ta

  Gửi từ SM-N9200 của tôi bằng cách sử dụng Tapatalk