Samsung giới thiệu TV Sero: thiết kế màn hình dọc cho giới trẻ thích sáng tạo nội dung cùng smartphone

Samsung giới thiệu TV Sero: thiết kế màn hình dọc cho giới trẻ thích sáng tạo nội dung cùng smartphone

bởi Huỳnh Kim Thủy

Website này sử dụng cookie để giúp tăng trải nghiệm người dùng. Chấp nhận Tìm hiểu