ChatGPT

Samsung Internet có thể được tích hợp ChatGPT vào thời gian tới?
Tin Samsung

Samsung Internet có thể được tích hợp ChatGPT vào thời gian tới?

Một nguồn tin từ Android Authority cho biết rằng trình duyệt web Samsung Internet có thể được tích hợp công cụ AI ChatGPT vào thời gian tới. AI chính là tương lai của thế giới công nghệ hiện tại lẫn tương lai, nó không dừng ở cấp độ R&D của doanh nghiệp mà đi sâu vào trải nghiệm thực tế…
Back to top button