Galaxy A 2024

Samsung mang bảo mật Knox Vault lên dòng Galaxy A từ 2024
Điện thoại

Samsung mang bảo mật Knox Vault lên dòng Galaxy A từ 2024

Samsung sẽ mang nền tảng bảo mật cấp phần cứng Knox Vault lên dòng Galaxy A mới từ năm 2024. Knox Vault là một nền tảng bảo mật cao cấp của Samsung cho các sản phẩm của mình, bao gồm tất cả các thiết bị di động. Nền tảng bảo mật này sẽ tiếp tục được cải tiến với các…
Back to top button