Galaxy Labs 2021

Galaxy Labs 2021 mới: bộ ứng dụng quản lí thiết bị siêu xịn từ Samsung
Ứng dụng

Galaxy Labs 2021 mới: bộ ứng dụng quản lí thiết bị siêu xịn từ Samsung

Galaxy Labs là một bộ ứng dụng của Samsung tương tự Goodlock cung cấp các module khác nhau để quản lí hệ thống của thiết bị. Và giờ đây Galaxy Labs 2021 được phát hành với những tính năng mới quản lí Nhiệt độ & Bộ nhớ máy. Được phát hành lần đầu tiên vào năm 2019, Galaxy Labs là…
Back to top button