Galaxy S21 Olympic Edition

Mở hộp, Trên tay

Trên tay Galaxy S21 Olympic Edition: tuỳ biến từ S21, Snapdragon 888, theme riêng …

Đây là những hình trên tay đầu tiên của Galaxy S21 Olympic Edition. Đây là một phiên bản tuỳ biến…

Read More »
Back to top button