Galaxy Watch Active3

Thiết bị đeo thông minh

Galaxy Watch4 / Active3 mới sẽ có thể đo mức độ Đường huyết?

Theo một báo cáo mới đây nhất cho biết, thế hệ Galaxy Watch Watch4 / Active3 mới của Samsung sẽ…

Read More »
Back to top button