Google Pay

Google Pay (Wallet) chính thức hỗ trợ tại thị trường Việt Nam
Tin Công nghệ

Google Pay (Wallet) chính thức hỗ trợ tại thị trường Việt Nam

Sau những tin rò rỉ và những thông tin được lan truyền trong thời gian qua, Google Pay (Wallet) chính thức hỗ trợ các smartphone tại thị trường Việt Nam. Trong suốt thời gian vừa qua, các trang mạng xã hội và một số người dùng cho biết rằng đã có thể thêm thẻ ngân hàng Việt Nam và sử…
Back to top button