Google Search

Google kết hợp Samsung quảng cáo tính năng mới của mình
Tin Công nghệ

Google kết hợp Samsung quảng cáo tính năng mới của mình

Google kết hợp Samsung quảng cáo những tính năng mới xịn của Google trên các thiết bị Galaxy. Mối quan hệ giữa Samsung và Google đã được cải thiện rất rất nhiều trong những năm gần đây với việc xuất hiện trên các buổi giới thiệu của nhau, hay hợp tác giới thiệu các tính năng chung. Và mới nhất,…
Back to top button