Google Wallet

Tin Công nghệ

Google Pay (Wallet) chính thức hỗ trợ tại thị trường Việt Nam

Sau những tin rò rỉ và những thông tin được lan truyền trong thời gian qua, Google Pay (Wallet) chính…

Read More »
Back to top button