iphone

Điện thoại

Có thể trải nghiệm One UI của một chiếc máy Galaxy ngay trên iPhone

“iTest” – đây là một điểm mới để người dùng iPhone có thể trải nghiệm One UI của Samsung ngay trên chiếc…

Read More »
Back to top button