jack tai nghe 3.5mm

Galaxy A8s sẽ là smartphone đầu tiên của Samsung không có jack 3.5mm?

Galaxy A8s sẽ là smartphone đầu tiên của Samsung không có jack 3.5mm?

Galaxy A8s sẽ là một chiếc smartphone rất quan trọng cũng như được mong chờ của Samsung trong khoảng thời…
Back to top button
Close