Kevin Lee

Samsung Vina có Tổng Giám đốc mới: Kevin Lee
Tin Samsung

Samsung Vina có Tổng Giám đốc mới: Kevin Lee

TP. Hồ Chí Minh, ngày 1 tháng 2 năm 2021– Công ty Điện tử Samsung Vina công bố vị trí lãnh đạo cấp cao mới: Ông Kevin Lee chính thức được bổ nhiệm là Tổng Giám đốc Công ty Điện tử Samsung Vina. Ông Kevin Lee là một nhân viên Samsung kỳ cựu với hơn 30 năm kinh nghiệm và…
Back to top button