MacBook Air OLED

Samsung đang độc quyền phát triển màn OLED cho MacBook Air
Tin Công nghệ

Samsung đang độc quyền phát triển màn OLED cho MacBook Air

Nguồn tin uy tín mới nhất cho biết rằng Samsung đang độc quyền phát triền màn hình OLED cho Apple MacBook Air 13,3 inch mới khi các đối tác khác như LG Display thiếu năng lực sản xuất. Apple đang tiến hành dự án phát triển sản phẩm trước 2 năm khi bắt đầu sản xuất hàng loạt, và đây…
Back to top button