mạng việt nam

Việt Nam tụt hạng tốc độ kết nối internet toàn cầu
Tin Công nghệ

Việt Nam tụt hạng tốc độ kết nối internet toàn cầu

M-Lab, một công ty nghiên cứu hợp tác cùng Google, Princeton và Viện nghiên cứu Công nghệ Mở (OTI – Mỹ) vừa công bố báo cáo về bức tranh toàn cảnh internet thế giới năm vừa qua. Theo đó, trong gian đoạn từ 30.5.2017 đến 29.5.2018, tốc độ internet toàn cầu đo từ 163 triệu bài thử nghiệm độc lập…
Back to top button