MT Smart

Samsung khai trương 5 cửa hàng ủy quyền cao cấp (SPS) tại Việt Nam
Tin Samsung

Samsung khai trương 5 cửa hàng ủy quyền cao cấp (SPS) tại Việt Nam

17/01/2022, Samsung chính thức khai trương 5 cửa hàng ủy quyền cao cấp (SPS) đầu tiên tại Thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội với thiết kế theo tiêu chuẩn của Samsung toàn cầu. Công ty Điện tử Samsung Vina chính thức khai trương 5 cửa hàng ủy quyền cao cấp (SPS) đầu tiên tại Thành phố Hồ Chí…
Back to top button