note9 battery life

Đánh giá chi tiết Thời lượng sử dụng Pin Galaxy Note9: pin rất “trâu”
Review

Đánh giá chi tiết Thời lượng sử dụng Pin Galaxy Note9: pin rất “trâu”

Galaxy Note9 là chiếc smartphone cao cấp có viên pin lớn nhất thời điểm này của Samsung. Với viên pin 4000mAh thì Galaxy Note9 được đánh giá sẽ cho thời lượng sử dụng cho cả ngày dài. Điều kiện thiết lập trong bài đánh giá Pin Galaxy Note9 4000mAh và set trong các điều kiện sau: Máy chạy Phần mềm…
Back to top button