note9 battery life

Review

Đánh giá chi tiết Thời lượng sử dụng Pin Galaxy Note9: pin rất “trâu”

Galaxy Note9 là chiếc smartphone cao cấp có viên pin lớn nhất thời điểm này của Samsung. Với viên pin…

Read More »
Back to top button