One 4.1.1

Điện thoại

Samsung đang thử nghiệm One UI 4.1.1 x Android 12L cho Galaxy S21 Ultra?

Theo một nguồn tin cho biết rằng Samsung đang tiến hành thử nghiệm phiên bản One UI 4.1.1 có thể…

Read More »
Back to top button