tổng giám đốc

Samsung Vietnam bổ nhiệm 2 tổng giám đốc mới
Tin tức

Samsung Vietnam bổ nhiệm 2 tổng giám đốc mới

Việt Nam, ngày 28 tháng 12 năm 2018 – Samsung Điện tử Việt Nam chính thức công bố các vị trí lãnh đạo cấp cao mới gồm: Ông Choi Joo Ho, Tổng Giám đốc Tổ hợp Samsung Việt Nam và Ông Suh Kyung Wook, Tổng Giám đốc Samsung Vina. Tân Tổng Giám đốc Tổ hợp Samsung Việt Nam, Ông Choi…
Back to top button