trải nghiệm One UI trên iPhone

Có thể trải nghiệm One UI của một chiếc máy Galaxy ngay trên iPhone
Điện thoại

Có thể trải nghiệm One UI của một chiếc máy Galaxy ngay trên iPhone

“iTest” – đây là một điểm mới để người dùng iPhone có thể trải nghiệm One UI của Samsung ngay trên chiếc máy của mình. Samsung vừa giới thiệu một nền tảng website vô cùng đặc biệt gọi là “iTest”, cho phép người dùng sử dụng iPhone có thể trải nghiệm giao diện One UI của Samsung, trước khi mua hàng. Hiện…
Back to top button