USB4

Chuẩn USB4 phiên bản 2.0 mới ra mắt: 80Gbps, nhanh gấp đôi
Tin Công nghệ

Chuẩn USB4 phiên bản 2.0 mới ra mắt: 80Gbps, nhanh gấp đôi

Tổ chức USB (The USB Promoter Group) vừa công bố tiêu chuẩn USB4 Phiên bản 2.0 mới cho phép tốc độ truyền tải lên đến 80Gbps, nhanh gấp đôi so với phiên bản trước. Theo một nguồn tin mới nhất từ USB Promoter Group cho biết rằng tiêu chuẩn USB4 Phiên bản 2.0 mới cho phép tốc độ truyền tải…
Back to top button