ViewFinity S6

Samsung ra mắt dòng sản phẩm màn hình máy tính 2024
Thiết bị CNTT

Samsung ra mắt dòng sản phẩm màn hình máy tính 2024

Ngày 03/06/2024, Samsung Electronics công bố ra mắt toàn cầu dòng sản phẩm màn hình máy tính năm 2024 gaming Odyssey OLED, Smart Monitor và ViewFinity. Samsung Electronics công bố ra mắt toàn cầu dòng sản phẩm màn hình máy tính gaming Odyssey OLED, Smart Monitor và ViewFinity năm 2024. Các mẫu màn hình mới được cải tiến này sở…
Back to top button