Multiple Blue Rings

#UNPACKED2023

Samsung tiết lộ chipset riêng cho Galaxy?

#UNPACKED2023

Đích thân ông  TM ROH giới thiệu?

Blue Rings

#UNPACKED2023

Sẽ không dùng Exynos nữa!!!

Blue Rings

Dự kiến sẽ có trên Galaxy S25 Series?

Blue Rings