5 tỷ thiết bị Android

Hiện tại có hơn 2,5 tỷ thiết bị Android đang hoạt động!

Hiện tại có hơn 2,5 tỷ thiết bị Android đang hoạt động!

Trong Hội nghị Google I/O 2019 vừa diễn ra, Google vừa thông báo rằng hiện nay có khoảng 2.5 tỷ…
Back to top button
Close