Android Auto

Người dùng có thể cập nhật & trải nghiệm Android Auto với giao diện mới
Tin Công nghệ

Người dùng có thể cập nhật & trải nghiệm Android Auto với giao diện mới

Sau thời gian thử nghiệm, giờ đây người dùng đã có thể cập nhật & trải nghiệm Android Auto với giao diện hoàn toàn mới. Google đã lần đầu tiên tiết lộ rằng giao diện Android Auto cho các phương tiện cơ giới tại Google I/O vào tháng 5/2022. Sau nhiều tháng đợi chờ cùng với các phiên bản thử…
Back to top button