Android XR

Google I/O 2023 diễn ra vào 10/05/2023: Android 14, Pixel 7a, Pixel Fold?
Tin Công nghệ

Google I/O 2023 diễn ra vào 10/05/2023: Android 14, Pixel 7a, Pixel Fold?

Google sẽ chính thức tổ chức Sự kiện Google I/O 2023 vào tuần tới với các sản phẩm phần cứng lẫn phần mềm đầy hấp dẫn. Nó mang đến những thách thức cũng mang đến những tương lai đầy hứa hẹn cho các sản phẩm Samsung. Sự kiện Google I/O 2023 sẽ chính thức được tổ chức vào tuần tới…
Back to top button