Bàn phím Samsung

Bàn phím Samsung cập nhật lớn: nâng cấp trải nghiệm gõ, bộ nhớ tạm …
Ứng dụng

Bàn phím Samsung cập nhật lớn: nâng cấp trải nghiệm gõ, bộ nhớ tạm …

Ứng dụng Bàn phím Samsung (Samsung Keyboard) vừa nhận một bản cập nhật lớn: nâng cấp trải nghiệm gõ, bộ nhớ tạm … Ứng dụng Bàn phím Samsung (Samsung Keyboard) được đánh giá là một trong những bàn phím mặc định tốt nhất trên Android, nó vừa có bản cập nhật bản 5.4.70.25 có kích thước khá lớn lên đến…
Back to top button