Bixby button

Bạn đã có thể hạn chế bấm nhầm nút Bixby trên Note9 qua bản Update

Bạn đã có thể hạn chế bấm nhầm nút Bixby trên Note9 qua bản Update

Nút Bixby trên Galaxy Note9 là một trong những điểm khiến nhiều người dùng Việt Nam không hài lòng vì…
Back to top button
Close