Bạn đã có thể hạn chế bấm nhầm nút Bixby trên Note9 qua bản Update

Website này sử dụng cookie để giúp tăng trải nghiệm người dùng. Chấp nhận Tìm hiểu