Camera phone

Điện thoại

Chế độ Pro trên smartphone Samsung sẽ cập nhật hỗ trợ thêm camera Tele?

Hầu hết những chiếc smartphone cao cấp của Samsung đều được trang bị Ống kính zoom. Và một nguồn tin…

Read More »
Back to top button