DDA Note9

Bạn đã bắt kịp trend #DDA với Note9 chưa?
Tin tức

Bạn đã bắt kịp trend #DDA với Note9 chưa?

#DDA (Đậm Dấu Ấn) là một trong những trào lưu mới nhất từ Note9 kêu gọi mọi người cùng viết tắt những slogan, thông điệp, quan điểm sống cá nhân của mình thành hashtag dựa trên tính năng Live Message (Tin nhắn động) để mọi người cùng đoán và thảo luận. Thực sự thì #DDA không hoàn toàn là một…
Back to top button