DropShip

DropShip cho bạn truyền file từ Samsung sang thiết bị khác gồm cả iPhone
Ứng dụng

DropShip cho bạn truyền file từ Samsung sang thiết bị khác gồm cả iPhone

DropShip là một module mới nhất Good Lock cho phép bạn có thể truyền hình ảnh, file từ Samsung sang thiết bị khác bao gồm cả iPhone. Quick Share là một trong những tính năng rất hay cho phép người dùng có thể truyền tải hình ảnh với nhau siê nhanh, nhưng nó chỉ hoạt động giữa các thiết bị…
Back to top button