Dynamic AMOLED 2x

Điện thoại

Galaxy S21 Ultra sử dụng màn hình OLED tiêu thụ điện năng thấp nhất trước đến nay

Galaxy S21 Ultra là chiếc smartphone đầu tiên sử dụng màn hình OLED tiêu thụ điện năng thấp nhất Thế…

Read More »
Back to top button