force touch

Máy Samsung Galaxy trong tương lai sẽ điều hướng bằng cảm ứng lực, bóp cạnh sản phẩm?
Tin tức

Máy Samsung Galaxy trong tương lai sẽ điều hướng bằng cảm ứng lực, bóp cạnh sản phẩm?

Trong một bằng sáng chế mới đây nhất cho thấy Samsung đang phát triển một số tính năng liên quan đến cảm ứng lực trên màn hình cũng như thao tác cử chỉ điều hướng, bóp cạnh sản phẩm điện thoại. Bằng sáng chế này được Samsung nộp tại Hàn Quốc từ tháng 4/2017 có tiêu đề “Electronic Device And…
Back to top button