Máy Samsung Galaxy trong tương lai sẽ điều hướng bằng cảm ứng lực, bóp cạnh sản phẩm?

Máy Samsung Galaxy trong tương lai sẽ điều hướng bằng cảm ứng lực, bóp cạnh sản phẩm?

bởi Huỳnh Kim Thủy

Website này sử dụng cookie để giúp tăng trải nghiệm người dùng. Chấp nhận Tìm hiểu