Galaxy Buds for Windows 10

Samsung phát hành ứng dụng Galaxy Buds mới cho Windows 10
Ứng dụng

Samsung phát hành ứng dụng Galaxy Buds mới cho Windows 10

Samsung vừa phát hành ứng dụng Galaxy Buds mới trên Microsoft Store cho máy tính Windows 10.  Nhiều ứng dụng dành riêng cho Windows của Samsung đang liên tục “”cập bến” kho ứng dụng Microsoft Store. Và mới đây, Samsung vừa phát hành ứng dụng Galaxy Buds mới trên Microsoft Store cho máy tính Windows 10 cũng như HoloLens và…
Back to top button