Galaxy S30 Ultra

1. Tin Nổi Bật

Bỗng nhiên Galaxy S21 & Galaxy S21 Ultra lộ diện: camera thiết kế mới

Ôi thật bật ngờ! Đó là cảm nhận đầu tiên khi bỗng nhiên hình ảnh render 3D của Galaxy S21…

Read More »
Back to top button