Galaxy SmartTag Plus

Thiết bị đeo thông minh

Samsung bắt đầu cho đặt hàng Galaxy SmartTag+

Nguồn tin mới nhất cho thấy rằng, Samsung bắt đầu cho đặt hàng Galaxy SmartTag+, cho khả năng định vị…

Read More »
Back to top button