Galaxy Upcycling at Home

#CES2021 Galaxy Upcycling at Home: tận dụng điện thoại Galaxy cũ để tạo ra thiết bị IoT thông minh trong nhà
Điện thoại

#CES2021 Galaxy Upcycling at Home: tận dụng điện thoại Galaxy cũ để tạo ra thiết bị IoT thông minh trong nhà

Samsung vừa công bố dự án Galaxy Upcycling at Home, giúp người dùng sử dụng những chiếc điện thoại Galaxy cũ thành những thiết bị IoT trong hệ sinh thái nhà thông minh. Chương trình Samsung Galaxy Upcycling được giới thiệu vào năm 2017 với việc tái chế các sản phẩm điện thoại – máy tính bảng cũ khác nhau…
Back to top button