glass 6

Tin tức

Corning ra mắt kính Gorilla Glass 6, có thể sống sót sau 15 lần rơi

Ngày hôm nay, Corning đã chính thức ra mắt Gorilla Glass 6 bền gấp 200% so với với thế hệ…

Read More »
Back to top button