google nearby share

1. Tin Nổi Bật

AirDrop của Google – Nearby Share có thể sẽ có trong Tháng 8 này!

Tính năng chia sẻ dữ liệu tương tự AirDrop đang được Google thử nghiệm ở giai đoạn cuối cùng. Và…

Read More »
Back to top button