Health Connect

Google và Samsung đồng phát triển Health Connect, API đồng bộ dữ liệu sức khoẻ trên Android
Tin Công nghệ

Google và Samsung đồng phát triển Health Connect, API đồng bộ dữ liệu sức khoẻ trên Android

Google và Samsung tiếp tục đồng phát triển Health Connect, API giúp đồng bộ hoá các dữ liệu sức khoẻ, thể thao trên Android. Trên nền tảng Android hiện tại có khá nhiều API khác nhau để quản lí các thông tin của người dùng về sức khoẻ, thể dục, thể thao … như Samsung Health rồi Fitbit. Nhưng mới…
Back to top button