Intel Unison

Intel Unison: hỗ trợ kết nối điện thoại Android và iOS với máy tính Windows 11
Tin Công nghệ

Intel Unison: hỗ trợ kết nối điện thoại Android và iOS với máy tính Windows 11

Intel vừa chính thức giới thiệu nền tảng Intel Unison mới mang đến trải nghiệm liền mạch đa nền tảng, kết nối điện thoại Android và iOS với máy tính Windows 11. Cùng với việc công bố CPU máy tính Intel thế hệ thứ 13 mới Raptor Lake vào ngày hôm qua, thì Intel cũng giới thiệu nền tảng phần…
Back to top button