ipad

Samsung Display phát triển OLED đặc biệt cho Apple iPad ra mắt 2024?
Khác

Samsung Display phát triển OLED đặc biệt cho Apple iPad ra mắt 2024?

Một báo cáo từ trang tin uy tín Hàn Quốc cho biết rằng Samsung Display đã bắt đầu phát triển tấm nền OLED đặc biệt cho một số mẫu Apple iPad ra mắt trong tương lai, có thể là vào năm 2024? Samsung là nhà cung cấp lớn nhất tấm nền màn hình OLED cho Apple trên các sản phẩm…
Back to top button