iPhone 12

Tin tức

Samsung Display cung cấp màn OLED cho 3/4 mẫu iPhone 12

Apple chính là khách hàng thân thiết của Samsung Display trong nhiều năm gần đây với lượng đơn đặt màn…

Read More »
Back to top button